Category Archives: smok

smok

smok หลักฐานภายในร่างกายว่าละอองลอยของ EC บางทีอาจ

smok

หลักฐานภาย smok ในร่างกายว่าละอองลอยของ EC บางทีอาจทำให้เป็นอันตรายต่อปอดของ

ผู้คน
ตามวิชาความรู้ของ smok พวกเรา ไม่เคยมีการประเมินโดยตรงมาก่อนเกี่ยวกับชีววิทยาของปอดวันหลังการสัมผัสละอองลอย EC แบบกระทันหันต่อมนุษย์ที่ไม่ดูดบุหรี่ อย่างไรก็แล้วแต่ สอดคล้องกับความไม่ดีเหมือนปกติด้านชีววิทยาของปอดที่พินิจเจอในการค้นคว้านี้ มีวรรณกรรมที่บอกให้เห็นถึงความไม่ปกติทางสถานพยาบาลที่เกี่ยวพันกับการหายใจเอา EC แบบฉับพลัน รวม

ทั้งอาการไอ ไนตริกออกไซด์ที่หายใจออกเป็นเศษส่วนลดน้อยลง เพิ่มแรงต้านทานฟุตบาทหายใจและก็เพิ่มแรงต้านทานการไหลของทางเท้าหายใจ 2 , 3 , 31 . ยิ่งไปกว่านี้ การเล่

าเรียนปัจจุบันโดย Reidel et al. 32 การใช้โปรตีโอมิกเชิงจำนวนเพื่อเปรียบแบบอย่างเสลดที่เกิดขึ้นมาจากผู้ดูดบุหรี่ ผู้ใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้า แล้วก็ผู้ไม่ดูดบุหรี่ ชี้ให้เห็นว่าการใช้ย

าสูบอิเล็กทรอนิกส์เป็นสาเหตุของการเกิดการโต้ตอบภูมิต้านทานโดยธรรมชาติในปอดที่มีการกระตุ้นนิวโทรฟิลมากขึ้นรวมทั้งความเคลื่อนไหวการหลั่งของมูก การเล่าเรียนของพวกเราชี้ให้เห็นว่า ในบุคคลที่ไม่รู้เดียงสาซึ่งไม่มีเรื่องราว EC หรือการใช้สินค้ายาสูบแบบเริ่มแรกมาก่อน การสัมผัสกับละอองลอย EC อย่างฉับพลันนำมาซึ่งการก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวการถอ

ดรหัสใน SAE แล้วก็ AM ความเคลื่อนไหวการถอดเสียงใน SAE นั้นกล้าแกร่งกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการโต้ตอบของ AM ซึ่งบ่งบอกถึงโดยยีนเยอะๆขึ้นที่แสดงการแสดงออกที่ไม่เหมือนกันใน SAE สำหรับการสนองตอบต่อการสัมผัส EC ใน SAE ความเคลื่อนไหววัตถุ

ประสงค์ดาวน์สตรีมหลายรายการของ p53 นั้นสอดคล้องกับการเปิดใช้งานการส่งสัญญาณที่สังกัด p53 ภายหลังการเปิดรับ EC33 , 34 , 35 . นอกจากนั้น การกระตุ้น p53 เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการคุ้มครองการพัฒนาของโรคมะเร็งปอดที่เกิดขึ้นมาจากควันของบุหรี่ 36 , 37 , 38 , 39 จากวิชาความรู้ที่ว่าละอองลอยของ EC มีสารเคมีที่เป็นพิษหลายอย่าง 5 , 27 , 28 , 29 รวม

ทั้งสารเมแทบจะอไลต์/สินค้าที่สลายจากนิโคตินส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของ DNA ในปอด 26 พวกเราตั้งข้อสันนิษฐานว่าการเปลี่ยนการแสดงออกของจุดมุ่งหม

ายปลายน้ำ p53 ใน SAE นั้นบ่งถึงการโต้ตอบของเซลล์ต่อความตึงเครียดจากสภาพแวดล้อมและก็/หรือความย่ำแย่ของดีเอ็นเอ แม้เป็นความจริง ข้อมูลพวกนี้เสริมความแข็งแกร่งให้กับข้อแย้งที่ว่า EC ไม่เป็นพิษเป็นภัย แล้วก็แม้กระทั้งการสัมผัสอย่างกระทันหันต่อละอองลอยก็ก่อกำเนิดผลเสีย…